Ürünler | Nükleik Asit İzolasyonu | A.B.T.™ DNA Purification Kit

Tüm hücre, doku ve kan örneklerinden yüksek kalitede ve hızlı DNA izolasyonu.

A.B.T.™ DNA Purification Kit

Açıklama
A.B.T.™ DNA Purification Kit bakteri, mantar, memeli hücre, doku örnekleri ve tüm kandan hızlı ve yüksek kalitede genomik DNA izolasyonu gerçekleştirilmesi için tasarlanmıştır. Kit silika-bazlı spin column teknolojisini kullanmaktadır. Hücrelerin lizisinden sonra protokol 20-25 dakika içerisinde tamamlanabilmektedir. İzole edilen DNA direkt olarak PCR ve enzimatik reaksiyonlarda kullanılabilir.

  Cat#             Size

  • I01-01-05   50 preps
  • I01-01-10   100 preps
  • I01-01-25   250 preps

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  Our awesome clients