Ürünler | Nükleik Asit İzolasyonu | A.B.T.™ miRNA Purification Kit

Tüm hücre, doku ve kan örneklerinden yüksek kalitede ve hızlı miRNA izolasyonu

A.B.T.™ miRNA Purification Kit

Açıklama
A.B.T.™ miRNA Purification Kit tam kan, kültür edilmiş hücre ve dokudan büyük ve küçük RNA moleküllerinin ayrı ayrı ya da uyarlanmış protokol ile tek tüp içerisinde beraber saflaştırılması için tasarlanmıştır. Kitin saflaştırma prosedürü cam membran teknolojisine dayanmaktadır. A.B.T.™ miRNA Purification Kit protokolü yüksek saflıkta miRNA’yı 30 dakika içerisinde elde etmenize olanak tanır.

  Cat#             Size

  • I03-01-05   50 preps
  • I03-01-05   100 preps
  • I03-01-05   250 preps

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  Our awesome clients