A.B.T.™ 2X HS-PCR MasterMix (with UDG)

Size: 1 ml / 5 ml - Cat No: P02-03-01 / P02-03-05

A.B.T.™ 2X HS-PCR MasterMix (with UDG); oldukça etkili, kullanıma hazır bir PCR MasterMix solüsyonudur. Hot-start Taq DNA Polimeraz (antikor aracılı), enhancer, MgCl2, stabilizatör, dATP, dCTP, dGTP, dUTP ve Urasil DNA Glikosilaz (UDG), MasterMix'in bileşenleridir. MasterMix'teki UDG ve dUTP'nin görevi, PCR'ların carry-over kontaminasyonunu etkili bir şekilde önlemektir. Carry-over kontaminasyonu önlemek için dUTP, tüm amplifiye olmuş PCR ürünlerinde bulunur ve UDG, urasil kalıntılarını DNA zincirinden uzaklaştırır. Dolayısıyla, urasil kalıntısını içeren DNA sonraki PCR'lar için şablon olarak kullanılamaz. A.B.T.™ 2X PCR MasterMix (with UDG), ihtiyaç duyulan yüksek tekrarlanabilir PCR, yüksek verimli PCR ve sekanslama için DNA şablonu üretmek için uygundur. A.B.T.™ 2X HS-PCR MasterMix (with UDG), 5’→3’ DNA polimeraza sahiptir, ancak 3’→5’ düzeltme ve 3’→5’ ekzonükleaz aktivite özelliklerinden yoksundur.