A.B.T.™ 2X PCR MasterMix (with UDG )

Size: 1 ml / 5 ml

A.B.T.™ 2X PCR MasterMix (with UDG); kullanıma hazır, oldukça etkili bir PCR MasterMix solüsyonudur. Taq DNA Polimeraz, enhancer, MgCl2, stabilizatör, dATP, dCTP, dGTP, dUTP ve Urasil DNA Glikosilaz (UDG) MasterMix'in bileşenleridir. MasterMix'teki UDG ve dUTP'nin görevi, PCR'ların carry-over kontaminasyonunu etkili bir şekilde önlemektir. Carry-over kontaminasyonu önlemek için dUTP, tüm amplifiye olmuş PCR ürünlerinde bulunur ve UDG, urasil kalıntılarını DNA zincirinden uzaklaştırır. Dolayısıyla, urasil kalıntısını içeren DNA sonraki PCR'lar için şablon olarak kullanılamaz. A.B.T.™ 2X PCR MasterMix (with UDG), ihtiyaç duyulan yüksek tekrarlanabilir PCR, yüksek verimli PCR ve sekanslama için DNA şablonu üretmek için uygundur. A.B.T.™ 2X PCR MasterMix (with UDG), 5’→3’ DNA polimeraza sahiptir ancak 3’→5’ düzeltme ve 3’→5’ ekzonükleaz aktivite özelliklerinden yoksundur..


ENG
A.B.T.™ 2X PCR MasterMix with UDG is eminently effective a PCR MasterMix solution. The MasterMix solution is ready for use. Taq DNA Polymerase, enhancer, MgCl2, stabilizer, dATP, dCTP, dGTP, dUTP and Uracil DNA Glycosylase (UDG) are the components of the MasterMix. The task of UDG and dUTP in the MasterMix is to effectively prevent carry-over contamination of PCRs. To prevent carry-over contamination dUTP incorporate in all amplified PCR products and UDG removes uracil residues from the DNA chain. Thus, the DNA containing the uracil residue cannot act as a template for subsequent PCRs. A.B.T.™ 2X PCR MasterMix with UDG is suitable for needed high reproducibility PCR, high-throughput PCR, and producing DNA template to sequencing. A.B.T.™ 2X PCR MasterMix with UDG has an exceptionally processive 5’→3’ DNA polymerase but lacks the 3’→5’ proofreading and 3’→5’ exonuclease activity features.