A.B.T.™ 2X qPCR EVA-Green MasterMix (without ROX)

Size: 1 ml / 5 ml - Cat No: Q02-01-01 / Q02-01-05

A.B.T.™ 2X qPCR EVA-Green MasterMix (without ROX), kantitatif Real-time PCR için uygun kullanıma hazır bir MasterMix’tir. Hot-start Taq DNA Polimeraz (antikor aracılı), dNTP'ler, enhancer, MgCl2, stabilizatör ve EVA-Green boyası MasterMix'in bileşenleridir. A.B.T.™ 2X qPCR EVA-Green MasterMix (without ROX) ile genomik DNA, cDNA ve plazmid DNA gibi DNA örnekleri etkin şekilde amplifiye edilir. MasterMix Real-Time PCR, SNP genotiplemesi, gen ekspresyon profili, DNA ve cDNA hedeflerinin tespiti ve ölçümü, gen susturma doğrulaması, viral yük tayini, array doğrulama ve mikrobiyal tespit uygulamaları için uygundur.