A.B.T.™ LDS Sample Buffer

Size: 15 mL / 10 mL / 2x1 mL - Cat No: W01-01-02 / W01-01-04 / W01-01-10

A.B.T.™ LDS Örnek Tamponu, poliakrilamid jel elektroforezi öncesinde proteinlerin yapısındaki disülfit bağlarını etkileyerek protein örneklerinin denatürasyonunu sağlamaktadır. 988 mM Tris, 2,04 mM EDTA, %8 LDS (Lityum dodesil sülfat), %40 Gliserol, %0,88 Coomassie Mavisi ve 0,7 mM Fenol kırmızısı içermektedir. A.B.T.™ LDS Örnek Tamponu, 8,4 pH değeri ile indirgeyici maddenin maksimum aktivitesine izin verecek en uygun ortamı oluşturmaktadır.