A.B.T.™ Molecular Grade Water (Dnase/Rnase Free)

Size: 1 L - Cat No : B01-01-01

A.B.T. ™ Molecular Grade Water (Dnase/Rnase Free), moleküler biyoloji uygulamaları için uygundur. Bu ürün nükleazların ve proteazların yokluğu için analiz edilmiştir ve biyolojik yük analizi yapılmıştır. Dietil pirokarbonat (DEPC) ile muamele edilmemiştir.