A.B.T.™ 2X PCR MasterMix (with UDG)

A.B.T.™ 2X PCR MasterMix (with UDG)

Kategoriler:

Açıklama

A.B.T.™ 2X PCR MasterMix(with UDG)

Bu ürün Taq DNA polimeraz , dNTP, enhancer, MgCl2, 10X PCR, UDG, tampon çözeltisi içeren master mix’den oluşmaktadır.

 

A.B.T.™ 2X PCR MasterMix (with UDG); kullanıma hazır, oldukça etkili bir PCR MasterMix solüsyonudur. Taq DNA Polimeraz, enhancer, MgCl2, stabilizatör, dATP, dCTP, dGTP, dUTP ve Urasil DNA Glikosilaz (UDG) MasterMix’in bileşenleridir. MasterMix’teki UDG ve dUTP’nin görevi, PCR’ların carry-over kontaminasyonunu etkili bir şekilde önlemektir. Carry-over kontaminasyonu önlemek için dUTP, tüm amplifiye olmuş PCR ürünlerinde bulunur ve UDG, urasil kalıntılarını DNA zincirinden uzaklaştırır. Dolayısıyla, urasil kalıntısını içeren DNA sonraki PCR’lar için şablon olarak kullanılamaz. A.B.T.™ 2X PCR MasterMix (with UDG), ihtiyaç duyulan yüksek tekrarlanabilir PCR, yüksek verimli PCR ve sekanslama için DNA şablonu üretmek için uygundur. A.B.T.™ 2X PCR MasterMix (with UDG), 5’→3’ DNA polimeraza sahiptir ancak 3’→5’ düzeltme ve 3’→5’ ekzonükleaz aktivite özelliklerinden yoksundur.

  Cat#                      Size

  • P01-03-01           1 ml
  • P01-03-05           5 ml