A.B.T.™ 2X qPCR EVA-Green MasterMix (with ROX)

A.B.T.™ 2X qPCR EVA-Green MasterMix (with ROX)

Kategoriler:

Açıklama

A.B.T.™ 2X qPCR EVA-Green MasterMix (with ROX)

Bu ürün 2X qPCR EVA-Green Master Mix ve ROX referans boyasından oluşmaktadır.

 

A.B.T.™ 2X qPCR EVA-Green MasterMix (with ROX), kantitatif Real-time PCR için uygun kullanıma hazır bir MasterMix’tir. Hot-start Taq DNA Polimeraz (antikor aracılı), dNTP’ler, enhancer, MgCl2, stabilizatör ve EVA-Green boyası MasterMix’in bileşenleridir. A.B.T.™ 2X qPCR EVA-Green MasterMix (with ROX) ile genomik DNA, cDNA ve plazmid DNA gibi DNA örnekleri etkin şekilde amplifiye edilir. MasterMix Real-Time PCR, SNP genotiplemesi, gen ekspresyon profili, DNA ve cDNA hedeflerinin tespiti ve ölçümü, gen susturma doğrulaması, viral yük tayini, array doğrulama ve mikrobiyal tespit uygulamaları için uygundur.

   Cat#                Size

  • Q02-02-01      1 ml
  • Q02-02-05      5 ml