A.B.T.™ 2X qPCR Probe MasterMix(with UDG)

A.B.T.™ 2X qPCR Probe MasterMix(with UDG)

Kategoriler:

Açıklama

A.B.T.™ 2X qPCR Probe MasterMix (with UDG)

Bu ürün 2X qPCR Probe Master Mix ve ROX referans boyasından oluşur. UDG içermektedir.

 

A.B.T.™ 2X qPCR Probe MasterMix (with UDG), çoğu kantitatif Real-time PCR için uygun kullanıma hazır bir MasterMix’tir. Hot-start Taq DNA Polimeraz (antikor aracılı), enhancer, MgCl2, stabilizatör, dATP, dCTP, dGTP, dUTP ve Urasil DNA Glikosilaz (UDG) MasterMix’in bileşenleridir. MasterMix’teki UDG ve dUTP’nin görevi, PCR’ların carry-over kontaminasyonunu etkili bir şekilde önlemektir. Carry-over kontaminasyonu önlemek için dUTP, tüm amplifiye olmuş PCR ürünlerinde bulunur ve UDG, urasil kalıntılarını DNA zincirinden uzaklaştırır. Dolayısıyla, urasil kalıntısını içeren DNA sonraki PCR’lar için şablon olarak kullanılamaz. A.B.T.™ 2X qPCR Probe MasterMix (with UDG) floresan işaretli problarla (örn. Taqman probları) yüksek oranda uyumludur. A.B.T.™ 2X qPCR Probe MasterMix (with UDG), Real-Time PCR, gen susturmanın doğrulanması, gen ekspresyon profilleme ve array doğrulama uygulamaları için uygundur.

   Cat#               Size

  • Q01-02-01    1 ml
  • Q01-02-05    5 ml